Communicatiebureau REDACT  

 

Herwijnenstraat 48 

5045 GS  Tilburg

T  06 - 12 44 14 07

E  info@communicatiebureauredact.nl

KvK: 53684532

Disclaimer

Communicatiebureau Redact (Kamer van Koophandel: 53684532, hierna te noemen Redact, verleent u hierbij toegang tot communicatiebureauredact.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Redact behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Redact spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Redact nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Redact.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Redact, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Contact

info@communicatiebureauredact.nl

T  06 – 12 44 14 07

E  info@communicatiebureauredact.nl

KvK: 53684532

T  06 – 12 44 14 07

E  info@communicatiebureauredact.nl

KvK: 53684532

T  06 – 12 44 14 07

E  info@communicatiebureauredact.nl

KvK: 53684532

 
X
Password:
Wrong password.